Om Terra Konsult

Terra Konsult AB startade sin verksamhet 1988 som ett enmansföretag. Allt eftersom uppdragsportföljen fyllts har antalet anställda utökats. För närvarande har Terra Konsult AB fyra anställda och omsätter ca: 3 milj SEK.
Vi strävar efter att finna så raka och enkla lösningar på de problem som uppkommer i ett projekt. Vår målsättning är att uppfylla våra beställares krav med lägsta möjliga investerings- och underhållskostnad och med minsta möjliga miljö- belastning.

I vår bransch betyder personalen allt, förutom att vara kunnig och tillmötesgående, måste den vara engagerad. Som fristående bolag har vi
dessutom obegränsade möjligheter att, när projekten så kräver, samarbeta med utomstående experter.

Merparten av våra uppdrag består av projekt inom områden som:

  • Projektering av kulvert för kyl- och värme-distribution. Markdistribution i anslutning till hetvattencentraler.
  • Gator och VA-anläggningar, inklusive avloppsrening, för kommuner och exploatörer.
  • Projektering och utformning av industriområden, handelscentra, lager- och distributionscentraler och begravningsplatser.
  • Projektering och av (väg)restauranger, butiker och växthus- och trädgårdsanläggningar och drivmedelsstationer.
  • Projektering och av dimensionering av LOD-anläggningar