Skip to main content
Uppdrag

Projektering av VA-anläggning inklusive dagvattenhantering vid nybyggnad av drivmedels-station i Eskilstuna.

Beställare

Fastec Sverige AB, www.fastec.se